1.

استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94
اشرف سراج؛ بهروز محمودی بختیاری

2.

آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

دوره 13، شماره 46، پاییز 1387
مریم حق‌روستا

3.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

4.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

دوره 36، شماره 39، بهار 1381
با هره آژیده

5.

تلفّظ چند واژه در شاهنامه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-127
وحید عیدگاه طرقبه ای

6.

در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16
راضیه آبادیان

7.

دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی

دوره 12، شماره 37، بهار 1386
یدالله آقاعباسی

8.

سیاست در چرند پرند دهخدا

دوره 4، شماره 1، بهار 1382
دکتر سهراب یزدانی

9.

کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384
آذین حسین زاده

10.

مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 123-139


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.