1.

ارزیابی تأثیر شرایط اکولوژیکی و متغیرهای فیزیکی رودخانه دینورآب استان کرمانشاه بر شاخص مطلوبیت زیستگاه ماهی شاه‌کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, 1843)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 317-328
زهرا پیشکاه پور؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

2.

ارزیابی خدمت آبزی پروری اکوسیستم تالاب قره قشلاق

دوره 54، شماره 3، آبان 1401، صفحه 429-444
نفیسه رضاپور اندبیلی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان

3.

الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 27-38
صالح محمودی؛ عقیل کیوانلو شهرستانکی

4.

اهمیت نقاط داغ زیستی با تأکید بر جامعه پرندگان و معرفی مناطق موجود در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 24-32

5.

اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان

دوره 11، شماره 3، آبان 1395، صفحه 23-29
دانیال نیری؛ هومن درودی

6.

بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ‌ماهی جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus bergianus) در رودخانه طالقان (حوضه رودخانه سفیدرود: استان البرز)

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1017-1025
مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

7.

بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه‌ماهی (Capoeta gracilis, Keyserling 1861) در رودخانة طالقان

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 409-419
مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ نرگس زارعی

8.

بررسی مطلوبیت زیستگاه جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis Bănărescu and Nalbant, 1966) در رودخانه دینورآب (سرشاخه رودخانه گاماسیاب)

دوره 74، شماره 4، دی 1400، صفحه 497-510
سهیل ایگدری؛ طاهره رحیمی؛ منوچهر نصری؛ علیرضا رادخواه

9.

بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی سس ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 13-24
مژگان زارع شهرکی؛ احسان هاشمی؛ عاطف دارابی؛ سارا جعفری کناری

10.

بهینه‌سازی ساختار سیمای سرزمین با رویکرد تجزیه تحلیل شبکه اکولوژیک و تئوری گراف

دوره 46، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 625-644
مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمد جواد امیری؛ امیر هوشنگ احسانی

11.

پیش بینی مطلوبیت زیستگاهی میگوی آب شیرین در حوضه آبریز تالاب انزلی با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان

دوره 73، شماره 4، دی 1399، صفحه 579-592
رحمت زرکامی؛ فرشته یوسفی؛ احمد قانع

12.

تأثیر اندازه بر رابطۀ بین شاخص مطلوبیت زیستگاه و همپوشانی آشیان اکولوژیک در ماهی سفید رودخانه‏ای (Squalius namak, Khaefi et al., 2016)، در رودخانۀ جاجرود از حوضۀ دریاچه نمک

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 751-759
حامد شعبانلو؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

13.

تأثیر نوع مدل و اهمیت پارامترهای زیستگاهی بر پیش بینی نمایه های تنوع-زیستی (مطالعه ماهیان رودخانه توتکابن در جنوب دریای خزر)

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 225-235
فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

14.

تاثیر علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل

دوره 11، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 25-34
صیاد شیخی ئیلانلو

15.

شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 8-17
داود فداکار؛ سیما سفیدیان؛ صیاد شیخی ئیلانلو

16.

کلاسه بندی اثر آلودگی بیولوژیکی شانه دار (Mnemiopsis leidyi) در زیستگاه سواحل جنوبی دریای خزر طی سالهای 1375 تا 1389

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 219-232
حسن نصراله زاده ساروی؛ نیما پورنگ؛ آسیه مخلوق؛ حسن فضلی؛ فرشته اسلامی

17.

گزارش زادآوری کرکس مصری (Neophron percnopterus) در شهرستان نقده

دوره 12، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 17-25

18.

محدوده جریان‌های زیستی قزل‌آلای خال‌ قرمز براساس پارامترهای ریخت‌شناسی و زیستگاهی در سرشاخه‌های رودخانه لار

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 865-880
سمن هاشمی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ رضوان موسوی ندوشنی

19.

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 543-554
مسعود یوسفی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حسین آذرنیوند

20.

مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان

دوره 10، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 36-46
داود فداکار؛ سینا انوشیروانی؛ حمیدرضا رضایی

21.

مطالعه زیست محیطی رودخانه جاجرود (فون و فلور)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
نعمت الله خراسانی

22.

معرفی و بررسی وضعیت جامعه پرندگان تالاب آق قلعه (یومروتپه) در شهرستان نقده

دوره 11، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-14
فرشید ِدیلمقانی

23.

وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی

24.

وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kasiseri) در ایران

دوره 11، شماره 3، آبان 1395، صفحه 18-22
سحر روشن آراسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب