1.

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشدۀ شرکت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-105
لعیا جنیدی؛ ملیحه زارع

2.

اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 677-695
صادق شریعتی نسب

3.

بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 43-65
محمد ساردوئی‌نسب؛ مرضیه صفدری

4.

بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی

5.

تحول تاریخی چارچوب‌های تجارت از ترتیبات قراردادی به شرکت‌‌های تجاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 437-459
مصطفی بستاتی؛ محمود باقری

6.

تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 14، خرداد 1388، صفحه 5-24
ربیعا اسکینی

7.

جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 411-430
محسن نجفی‌خواه؛ امید عبدالهیان

8.

دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب‌شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2095-2109
فرهنگ فقیه لاریجانی

9.

ضمان در هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 449-466
عبداله رجبی

10.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 541-567
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

11.

مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدیران مؤسسۀ غیرتجاری در پرتو قاعدۀ «خرق حجاب شخصیت حقوقی»

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 439-460
بهنام انصافی آذر؛ محمد هادی معماری

12.

مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1819-1842
آرزو رنگچیان؛ عرفان لاجوردیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب