1.

ارزیابی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در تخمین مقادیر روزانۀ تبخیر (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های هواشناسی تبریز و مراغه)

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-168
محمد عیسی زاده؛ منیر شیرزاد؛ مجید رضایی بنفشه

2.

بررسی و ارزیابی نقش توان‌های محیطی در توزیع مکانی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان مراغه با تکنیک AHPفازی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-151
علی آذر

3.

بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره‌ای تپه رصدخانه مراغه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-92
سعید ستارنژاد؛ حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم

4.

تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر مراغه)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-335
هوشنگ سرور؛ حسن آهار؛ امیرعلی ذولفقاری؛ حدیثه قیصری

5.

تحلیلی بر تداوم و پیوستگی شبکة اکولوژیک شهری با مدل تئوری گراف

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 281-309
رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 236-249
حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی؛ بابک ایمانی

7.

مراغه؛ کانون تمدّنیِ عصر ایلخانی (پژوهشی بر پایة کتاب مجمع الآداب فی معجم الالقاب ابن‌فوطی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 39-69
رسول جعفریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.