1.

تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران)

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 181-202
ژیلا سجادی؛ فاطمه سوری

2.

رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-28
حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

3.

رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-26
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

4.

راهبردهای ارتقاء کیفیت محیطی سکونتگاه های غیررسمی بر مبنای نظرات ساکنین، نمونه مطالعه: محله حصار در شهر همدان

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-96
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

5.

شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-192
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ حامد صفری

6.

شناسایی و طبقه بندی مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران با تمرکز محله خاک سفید)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 105-118
سید اسحاق جلالیان

7.

کاربرد فن ارزیابی مشارکت روستایی در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (پژوهش موردی: سکونتگاه اسلام‌آباد، منطقة 2 شهرداری تهران)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 93-118
موسی پژوهان؛ حمید فتحی؛ بهنام قاسم زاده

8.

مالکیت زمین و ساخت‌یابی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-331
زهرا اسکندری دورباطی؛ مهرداد جواهری پور؛ فرح ترکمان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب