1.

اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 901-918
محراب مهری چروده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی

2.

اثر گلوموس موسه‌ و تنش کم‌آبی بر رشد و تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان ریشة مرکبات

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 213-220
مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه

3.

اثر میکوریز آربوسکولار و برادی رایزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا تحت تنش کم‌آبی

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 169-181
محمدعلی ابوطالبیان؛ محبوبه خلیلی

4.

ارزیابی خصوصیات کمی، کیفی و مقدار فعالیت آنتی‌اکسیدانی کرچک(Ricinus communis L) در شرایط تنش خشکی و تیمارهای کودی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 187-200
فردانه اوسطی؛ تورج میرمحمودی؛ حسین صفرپور

5.

ارزیابی عملکرد توزیع آب آبیاری در کانال‌های اصلی و فرعی شبکه آبیاری آبشار اصفهان تحت سناریوهای بهره‌برداری نرمال و کم‌آبی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 389-404
سروش برخورداری؛ ملیکا ابراهیم نجاری؛ سید مهدی هاشمی

6.

بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 717-732
سید جواد طالب زاده؛ هاشم هادی؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ محمد رضایی مرادعلی

7.

پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (مطالعه موردی: جلگه براآن در شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 157-180
عباس امینی فسخودی؛ مهرنوش میرزایی

8.

تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 203-218
سمیه امرایی تبار؛ احمد ارشادی؛ تهمینه رباطی

9.

تحلیل اثرات کم‌آبی هورالعظیم بر جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 422-437
بهروز قرنی آرانی؛ جواهر شریفی‌یار؛ سید رامین غفاری

10.

غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1013-1024
داریوش آتشکار؛ احمد ارشادی؛ مهدی طاهری؛ حمید عبدالهی

11.

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و روغن گاوزبان‌(Borago officinalis L.)‌ تحت تنش کمبود‌آب

دوره 43، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 691-699
علی سپهری؛ افشین کرمی

12.

مدل سازی پاسخ گیاه دانه روغنی کاملینا به تنش آبی

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2597-2611
منصوره بایرام؛ مهدی همایی*؛ علی مختصی بیدگلی

13.

مطالعۀ کیفی مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-293
مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

14.

ناامنی استراتژیک آب و نقش حکمرانی ناکارآمد در پیدایش آن

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 457-477
سهراب عسگری؛ ماهره کوه‌‌نورد؛ معصومه هداوند

15.

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 1، بهار 1401) با محوریت آب و زهاب

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-65
مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ مریم سلطانی؛ پویا شهریور؛ امین عبدی دزفولی؛ نیایش فولادی؛ سپینود محمدی لیری؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نگین نوروزی

16.

واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه

دوره 18، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 431-441
نسیمه منتظری تختی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ محمد جواد آروینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب