1.

آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-289
مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها

2.

احترام به قانون در اندیشه افلاطون

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-34
امید احمدی

3.

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 511-528
مهدی شهابی؛ نگار شهیدی

4.

ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بررسی و تحلیل ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات ایران

دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 145-166
رضا حسان؛ رحمان شریف زاده؛ المیرا کریمی

5.

از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 147-164
ابوالحسن شاکری؛ مرتضی فتحی

6.

از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»:‏ بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان ‏تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»‏

دوره 52، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 343-317
سپیده میرمجیدی

7.

بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217
احمد فلاحی

8.

بازتاب کارهای ناشایست در تأیید قانون عمل و عکس العمل

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
پریچه ساروی

9.

بایسته‌های حاکم بر جرم‌انگاری جرایم دولتی در فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران

دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 145-165
عباس شیری؛ الهام جعفرپورصادق

10.

بررسی امکان وصیت کودکان

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-511
مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی

11.

(بررسی انسان شناختی نقش عرف در فرهنگ پذیری حقوقی با محوریت زنان)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 219-237
مهدیه محمدی

12.

بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت‌های ورزشی زنان

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 565-580
ندا اسدی؛ فرشاد تجاری؛ زینت نیک آیین

13.

بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385
سید علی محمد یثربی

14.

بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

دوره 5، شماره 5، دی 1385
سید احمد میرحسینی

15.

بررسی نقش شیخ حسین یزدی در تبیین و تثبیت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-42
علی اکبر جعفری ندوشن

16.

بررسی وضعیت زن در خانواده و جامعه دوره ساسانی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 117-131
کریم گلشنی راد

17.

پی آمد اعمال در زندگانی با الهام از قرآن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
امیر جودی

18.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 327-344
شهرام زرنشان؛ محمد شجاعی نصرآبادی

19.

تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 41-69

20.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه‌های هانس کلسن و هربرت هارت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-159
سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی

21.

تحلیل انتقادی مواجهة نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان‌های فلسفی قانون مدرن

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 929-950
قدرت الله رحمانی؛ کمال کدخدامرادی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی

22.

تحلیل جایگاه اراده‌گرایی دولتی و اراده‌گرایی شرعی؛ تأملی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق خانوادۀ ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 255-274
مصطفی شکاریان؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ مهدی شهابی

23.

تحلیل خوانش‌های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رسالة «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1103-1121
زینب محمدی پور؛ محمد جواهری تهرانی

24.

تحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 149-160
علی انصاری؛ محمد عیسائی تفرشی؛ سید میلاد حسینی

25.

تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
محمد جواد جاوید؛ فریما جمالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب