1.

بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-307
مهدی نجف زاده؛ محدثه جزائی

2.

بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18
مختار ابراهیمی؛ علی تسلیمی؛ پرستو افراشته

3.

بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 211-229
علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی

4.

بررسی و تحلیل تابو در بوف کور

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 101-122
شیرزاد طایفی؛ الناز خجسته

5.

تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-78
محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی

6.

خوانش لاکانی روانپریشی رمان بوف کور

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 43-61

7.

راوی بوف کور در زنجیرۀ دالّ‌‌های بی‌‌پایان نظم نمادین

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 159-177
مجید جلاله‌وندآلکامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب