1.

ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 917-934
فضیله خانی؛ سمیه سادات موسوی

2.

ارزیابی مسائل روستایی، ریشه‌ها و پیامدهای آن با روش ارزیابی مشارکتی روستایی (مورد مطالعه: دهستان گچی شهرستان ملکشاهی ایلام)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 639-666
حسین حیدری؛ احمد شکیبا

3.

بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 791-807
جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ هانیه اسکتی

4.

بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه‎های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب)

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 615-634
عبدالحمید نظری؛ رضا منافی آذر

5.

بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 15-30
حسن افراخته؛ فرشته احمدآبادی؛ حسن احمدآبادی

6.

تحلیلی بر توزیع فضایی پایداری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران (مطالعۀ موردی: دهستان میانکوه، شهرستان اردل)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 231-246
سید اسکندر صیدایی؛ حمید نظری؛ امین‌الله بالیده

7.

توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-78
محمد مهدی رحمتی؛ مرتضی عباس زاده

8.

توسعه و همزاد شرّش: تحلیل وضعیّتی کارآفرینی روستایی در منطقۀ سیستان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 173-196
حسن شهرکی؛ ولی الله سارانی

9.

سنجش درجة اثرگذاری کارخانة ذوب‌آهن کردستان بر توسعة نواحی روستایی پیرامون

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 33-57
فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوند؛ فرشاد کریمی

10.

سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 603-616
مهدی حسام؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی

11.

کارآفرینی و توسعۀ روستایی؛ آموزه‏هایی از تجارب کشور چین

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 901-918
حسن ایزدی؛ سپیده برزگر

12.

مروری بر رهیافت توسعۀ روستایی نودرون‌زا و بهره‌گیری از آن در برنامه‌های توسعۀ روستایی ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 533-559
سروش مرزبان؛ داریوش حیاتی

13.

مؤلفه‌های اصلی ورزش‌های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-112
عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب