1.

ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 917-934
فضیله خانی؛ سمیه سادات موسوی

2.

ارزیابی مسائل روستایی، ریشه‌ها و پیامدهای آن با روش ارزیابی مشارکتی روستایی (مورد مطالعه: دهستان گچی شهرستان ملکشاهی ایلام)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 639-666
حسین حیدری؛ احمد شکیبا

3.

امکان‌سنجی استفاده از تکنولوژی وتلند در تصفیة بیولوژیک فاضلاب روستاهای استان تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 215-229
حسین یوسفی؛ ویدا خادمی؛ علی محمودی ازناوه

4.

بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 791-807
جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ هانیه اسکتی

5.

بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه‎های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب)

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 615-634
عبدالحمید نظری؛ رضا منافی آذر

6.

بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 15-30
حسن افراخته؛ فرشته احمدآبادی؛ حسن احمدآبادی

7.

تجربۀ سیاست توسعۀ روستایی و تأثیر آن بر تحرک اجتماعی روستاییان بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: روستاهای برگزیدۀ شهرستان مرند)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 7-25
علی شکوری؛ زهرا فرضی زاده

8.

تحلیلی بر توزیع فضایی پایداری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران (مطالعۀ موردی: دهستان میانکوه، شهرستان اردل)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 231-246
سید اسکندر صیدایی؛ حمید نظری؛ امین‌الله بالیده

9.

توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-78
محمد مهدی رحمتی؛ مرتضی عباس زاده

10.

توسعه و همزاد شرّش: تحلیل وضعیّتی کارآفرینی روستایی در منطقۀ سیستان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 173-196
حسن شهرکی؛ ولی الله سارانی

11.

دلایل و پیامدهای تبدیل روستا به شهر از نگاه روستاییان با تاکید بر ساختار اجتماعی و هویتی(مورد مطالعه: قلعه نو)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 353-370
زهره تاج زاده؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ حسین میرزایی؛ سعید زنگنه شهرکی

12.

سنجش درجة اثرگذاری کارخانة ذوب‌آهن کردستان بر توسعة نواحی روستایی پیرامون

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 33-57
فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوند؛ فرشاد کریمی

13.

سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 603-616
مهدی حسام؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی

14.

شناسائی چالش‌های رشد و توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای استان همدان

دوره 15، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 319-335
منوچهر رشادی

15.

کارآفرینی و توسعۀ روستایی؛ آموزه‏هایی از تجارب کشور چین

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 901-918
حسن ایزدی؛ سپیده برزگر

16.

مؤلفه‌های اصلی ورزش‌های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-112
عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی

17.

مروری بر رهیافت توسعۀ روستایی نودرون‌زا و بهره‌گیری از آن در برنامه‌های توسعۀ روستایی ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 533-559
سروش مرزبان؛ داریوش حیاتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب