1.

ارائه چارچوب سنجش پذیری سازه فرصت در پژوهش های کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 235-254
کمال سخدری

2.

اسم کریم در عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، تیر 1396، صفحه 129-146
سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان

3.

برهان زیبایی از منظر سی اس لوئیس

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 61-78
مریم سیف؛ فرح رامین

4.

تأملاتی در مفهوم ارته (اشه) ایران باستان در پرتو هستی‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفۀ ایرانی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 725-744
حبیب‌الله فاضلی؛ مجید سروند

5.

تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-278
داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی

6.

تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

دوره 50، شماره 2، مهر 1396، صفحه 201-221
الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری

7.

تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-80
ٌصمد نگین تاجی؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند

8.

حکمت متعالیه و تصویر سازی هستی شناسانه از نسبت حق تعالی با خلق

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
امیر شیرزاد

9.

سازه انکاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر حمیرا مشیر زاده

10.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
بهرام مقدادی

11.

مبانی فلسفی پژوهش در سنجش زبان انگلیسی در ایران: بررسی مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی از 2008 تاکنون

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 831-860
کیومرث رضوی پور

12.

مفاهیم ادبیات واقع گرایی

دوره 9، شماره 22، بهمن 1383
پرویز معتمدى آذرىسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب