1.

بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل (مطالعۀ موردی قصیدۀ «مقابلة خاصة مع ابن نوح»)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 19-38
آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

2.

پیشنهادهایی در اصلاح چند بیت‌ از دیوان عنصری

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-14
راضیه آبادیان

3.

تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-113
وحید میرزائی؛ نرگس انصاری؛ علیرضا شیخی

4.

توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 159-178
محمدصالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری

5.

خزانة الخیال: گنجینه‌‏ای از جمال ادبی عصر صفوی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-136
محمدحسن فوادیان؛ محمد مهدی رضائی

6.

رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 543-556
بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی

7.

زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 79-102
مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری

8.

سایۀ نثر قاجار بر شیوۀ نگارش فارسی امروز

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-43
احمد خاتمی؛ مژگان اصغری طرقی

9.

سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 133-156
حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی

10.

سبک‌شناسی صالح حسینی از رهگذر ترجمه‌گری اسامی خاص در پنج رمان ترجمه شده از منظر لپیهالم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-18
ابوالفضل حری

11.

نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 17-36
امید مجد؛ حمیده غلامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب