1.

امکان علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن در دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 517-543
محمدعلی اسدی نسب

2.

امکان فقری

دوره 1، شماره 2، دی 1381
دکتر سید محمد حکاک

3.

برهان وجوب و امکانِ ابن سینا

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 25-49
حسین شمس؛ محسن جوادی

4.

تحلیلی بر امکان استقبالی از منظر ابن‌سینا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 522-503
مرتضی مزگی نژاد

5.

تحویل‌ناپذیری دو معنای «توانایی» و مسئلۀ علت ناقصه

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 331-348
بهرام علیزاده

6.

تست

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

7.

تعامل معنایی نفی با امکان و ضرورت معرفتی و اقتداری در افعال وجه‌نمای فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-138
غلامرضا مدادیان

8.

تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 27-45
احمد رجبی؛ محمد رضا بهشتی

9.

خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 21-32
سید احمد حسینی

10.

«ماهیّت» از دیدگاه ابن سینا

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
سید حسین موسویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب