1.

هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه)

صفحه 1165-1190
سجاد زنگیشه یی؛ مجتبی رفیعیان؛ صفر قائدرحمتی؛ ابوالفضل مشکینی

2.

تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد)

صفحه 1191-1208
مهران فاطمی؛ حجت رضایی؛ سعیده مویدفر

3.

شناسایی و اولویت ‏بندی راهبردهای کاهش آسیب ‏پذیری نواحی شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونة موردی: ناحیة یک از منطقة ۱۱ تهران)

صفحه 1209-1228
فرشاد نوریان؛ سجاد عبدالله پور؛ رضا قاضی؛ مرتضی گلشاهی

4.

فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران

صفحه 1229-1247
فرزانه نقدی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مسعود موسوی شفایی؛ محسن اسلامی

5.

تحلیل عملکرد برخی از شاخص‏ های خدمات شهری و عوامل اجتماعی- فرهنگی بر جامعة معلولین با استفاده از روش بسط فازی چانگ (مطالعة موردی: شهر بندر ماهشهر)

صفحه 1249-1270
عباس معروف نژاد

6.

تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحه 1271-1291
سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسنیان

7.

نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تأکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور

صفحه 1293-1312
نرجس سادات حسینی نصرآبادی

8.

تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور)

صفحه 1313-1333
طاهره صادقلو؛ خدیجه بوذرجمهری؛ زهرا سلیمانی

9.

ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه

صفحه 1335-1351
اکرم حسینی؛ علی اکبر تقیلو؛ علیرضا موقری

10.

بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران

صفحه 1353-1374
زهرا پیشگاهی فرد؛ حسن نورعلی

11.

بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج)

صفحه 1375-1392
سارا چراغی؛ ولی اله نظری؛ فاطمه شهریار

12.

ابعاد و مؤلفه‏ های ژئوپلیتیکی روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در بحران سوریه

صفحه 1393-1412
حمیدرضا بیات

13.

سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر)

صفحه 1413-1432
هاجر جهانشاهی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی

14.

تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو- پاسفیک

صفحه 1433-1451
نوذر شفیعی؛ آذیتا صالحی

15.

بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام

صفحه 1453-1472
سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی؛ سعید خاتم

16.

نقش مراکز تجاری در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعة موردی مرکزخرید کوروش شهر تهران)

صفحه 1473-1489
اسماعیل نصیری هنده خاله

17.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

صفحه 1491-1508
محمد سلاورزی زاده؛ حجت شیخی؛ زینب گلدوستی

18.

ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی)

صفحه 1509-1522
قاسم رحیمی فرد؛ رسول قربانی؛ فریدون بابایی اقدم؛ رحیم حیدری چیانه

19.

تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب

صفحه 1523-1541
ناصر مسرورنژاد؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمد باسط قریشی

20.

بررسی چگونگی سیاست‏گذاری ‏ها در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 1543-1564
حسن کامران دستجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب