1.

روش‌های توسعة پایدار سرمایة اجتماعی بر مبنای تثبیت زیرساخت‌های فرهنگ دینی از دوران کودکی

صفحه 181-207
احمد صابری مجد؛ محمد ادیبی مهر؛ حسن زارعی متین

2.

طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایة اجتماعی با رویکرد خلق ارزش عمومی در سازمان‏های دولتی ایران

صفحه 209-233
شبنم محجوب روش؛ کرم اله دانش فرد؛ ناصر میرسپاسی

3.

سرمایة اجتماعی به مثابة راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پژوهشی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 235-260
سید مجتبی حسینی فرد؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور

4.

کارکرد طنز به مثابة سرمایة اجتماعی با تأکید بر طنز عرفانی

صفحه 261-283
محمدرضا رجبی

5.

سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان: یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفی‌‌ـ کمّی)

صفحه 285-321
میر هادی موذن جمشیدی؛ روشنک روحی

6.

ارزیابی ریسک روابط خریدار تأمین‌کننده مبتنی بر سرمایة اجتماعی

صفحه 323-346
مریم شوکت پور؛ محمدرضا معتدل؛ رضا رادفر؛ مریم شعار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب