1.

شناسایی ظرفیت حکومت‌های محلی در توسعة سرمایة اجتماعی

صفحه 347-373
محمدحسین رحمتی؛ فاطمه نجفی

2.

تبیین و تحلیل مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی خانواده در قرآن، با تأکید بر روابط همسری

صفحه 375-398
حسین محمدی؛ سید محمد موسوی مقدم

3.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت جریان‌های شکافندة سازمانی با میانجیگری شفافیت سازمانی

صفحه 399-424
مهدی دیهیم پور

4.

جنبة تاریک سرمایة اجتماعی: بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تمایل به فساد اداری

صفحه 425-449
حسن دانایی فرد؛ زینب مولوی؛ آرزو سهرابی

5.

فهم سرمایة اجتماعی بین‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 451-476
سیدمهدی قریشی؛ سیدمحمود هاشمی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده

6.

مدل‌یابی عوامل ساخت سرمایة اجتماعی قبل و بعد ازفراگیری بیماری کووید-19 با تأکید بر عامل قومیت در استان خوزستان

صفحه 477-500
بهرام نیک‌بخش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.