1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

وضعیت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک (تحلیل فقهی و حقوقی مادۀ 1213ق.م)

صفحه 1-18
سیف اله احدی

3.

تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

صفحه 19-38
احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب

4.

انقلاب کانتینر و آثار آن در حقوق حمل و نقل

صفحه 39-55
مجتبی اشراقی آرانی

5.

فهم عرفی و اثر رهایی‌بخش قضاوت

صفحه 57-76
ساحل رمضانی تبار

6.

نقد و توجیه نقش دلیل عقلی در تفسیر گزاره‌های حقوقی

صفحه 77-96
محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه

7.

ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها

صفحه 97-112
عباس کریمی؛ سلمان علی پور قوشچی

8.

آثار ملغی‌الاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث

صفحه 113-128
پژمان محمدی

9.

تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث

صفحه 129-143
هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار

10.

نقش موافقت‌نامه‌های کلان تجارت منطقه‌ای در حل چالش‌ها و تحول در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

صفحه 145-162
جعفر نوری یوشانلوئی؛ میثم صالحی

11.

گسترش دامنه صلاحیت ذاتی ناشی از ارتباط دعاوی مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

صفحه 163-182
خیرالله هرمزی؛ بدیع فتحی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب