1.

صفحات آغازین


2.

بررسی هویت جوا ن ایرانی با تاکید بر نقش منابع هویت ساز در جامعه شبکه ای (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 975-998
سیدضیاء هاشمی؛ مرجان نصیبی

3.

جدال با بی‌قدرتی در تجربه بیماری: روایت‌پژوهی مصرف‌کنندگان طب مکمل و جایگزین

صفحه 999-1028
زهرا شهرزاد؛ سوسن باستانی؛ ابوعلی ودادهیر

4.

مطالعه فرایند هویت‌یابی زنان در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: زنان کاربر اینستاگرام)

صفحه 1029-1059
شهلا باقری میاب؛ مرجان ربیعی؛ الهام اکبری؛ عاصمه قاسمی

5.

آسیب‌شناسی انجمن‌های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 1061-1091
روح الله اسلامی شعبجره؛ رحمان سلیمانپور؛ ملیحه تابعی

6.

مطالعه جامعه شناختی رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان

صفحه 1093-1121
سعید گودرزی؛ نیره جاویدانی؛ عباس سوری

7.

تعیین‌کننده‌های اقتصادی ـ اجتماعی قصد و رفتار فرزندآوری در مردان شهر تهران

صفحه 1123-1147
فاطمه مدیری؛ فاطمه تنها؛ نرجس گیلانی

8.

واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

صفحه 1149-1179
حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب

9.

شناسایی بسترهای گرایش به اعتیاد در استان لرستان (با تأکید بر رویکرد سنخ‌شناسی کیفی)

صفحه 1149-1179
محمدرضا حسینی

10.

تسهیل‌کننده‌ها و پیامدهای زندگی شبکه‌ای جوانان: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 1205-1235
فاطمه سلمان روغنی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ علی روحانی؛ شهناز نایب زاده

11.

جامعه شناسی تاریخی و ارزیابی انتقادی خوانش سکولاریستی از اخباریان

صفحه 1237-1260
مهدی حسین زاده یزدی؛ کوشا وطن خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب