1.

انتخاب بهترین محیط باززایی و بررسی تأثیر وراپامیل بر روی پاسخ دفاعی گیاه در ریزنمونه‌های تلقیح شده با Agrobacterium tumefaciens در گیاه گوجه‌فرنگی(Solanum lycopersicum)

معصومه کوهگرد؛ پژمان آزادی؛ علیرضا عباسی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ هوشنگ علیزاده

2.

ارزیابی تأثیر قطع آبیاری بر کارایی علف‌کش در کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط کم نهاده و پر نهاده

سعید رضا یعقوبی؛ محسن دهقانی؛ علی مختصی بیدگلی؛ کمال سادات اسیلان

3.

پاسخ ژنوتیپهای مختلف کینوا (Chenopodium quinoa) به تاریخ کاشت از نظر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در شهرستان گرمسار

فرزانه فاضلی؛ غلام علی اکبری؛ غلام عباس اکبری؛ علی نادری عارفی؛ فاطمه بناکاشانی

4.

ارزیابی توان ذخیره‌سازی ارقام گندم با دو روش وزنی و محتوای کربوهیدراتهای محلول و ارتباط آن با انتقال مجدد

رباب محمودی؛ علی احمدی؛ علیرضا عباسی؛ ولی اله محمدی

5.

شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری

محبوبه یوسفیان؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی

6.

شناسایی microRNA (miRNA)ها و ژن‌های هدف آنها در دو گونه‌ی Cichorium intybus و Cichorium endivia

محمدرضا نقوی؛ محمد چهاربنیچه فرجی؛ منیژه سبکدست نودهی؛ جابر نصیری

7.

ارزیابی اثر سطوح و انواع مختلف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد بیولوژیک و اسانس و ترکیبات آن در دو توده شوید

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ظهراب اداوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.