1.

تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی

صفحه 1-20
نعیمه ابراهیمی علویجه؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمدجواد شمس؛ امیر جوان‌آراسته

2.

چالش‌ شکل و محتوا در اقتباس نمایشی از داستان‌های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و مه و تابستان همان‌سال

صفحه 21-34
فرشته پایدارنوبخت؛ محمدجعفر یوسفیان کناری

3.

اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

صفحه 35-58
فاطمه حاجی رحیمی؛ اقدس فاتحی؛ محمود مهرآوران

4.

تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی

صفحه 59-78
محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی

5.

تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

صفحه 79-99
احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی

6.

تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید

صفحه 101-117
زهرا عرب مرادی؛ سوزان جهانیان؛ حسام ضیایی

7.

زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی)

صفحه 119-142
ناصر علیزاده خیاط؛ احمد گلی؛ زینب رشیدی

8.

بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

صفحه 143-164
فاروق نعمتی؛ رضا کیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب