1.

نوسانات تحدید موالید در ایران

محمد میرزائی

2.

جامعه شناسی فرهنگ مقاومت در مقابل جهانی شدن: چهره زیبائی شناختی قدرتمند ساختار ضعیف

برایان اس .ترنر

3.

یک پارچگی اراضی: تجربه ای ناموفق درچارچوب طرحهای دولتی اما موفق در قالب دانش بومی

منصور وثوقی

4.

فراتر از جهان شدن بررسی آمریکا از منظر مرام فرهنگ و شبکه دولت و حوزه خصوصی

اسکات لوکاس

5.

فضای جهانی محلی قدرت و بی قدرتی فرهنگها

سعید رضا عاملی

6.

بررسی عوامل خطر ساز در آلودگی نوجوانان و جوانان ایرانی به سو مصرف مواد

رحمت الله صدیق سروستانی

7.

تاملاتی درباره عصبیت ابن خلدون : نگاهی دوباره به جامعه شناسی تاریخی

غلامرضا جمشیدیها

8.

بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی

علیرضا محسنی تبریزی

9.

قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان

حسین پاینده

10.

بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب

علی شکوری

11.

مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان

یوسف اباذری؛ محسن گودرزی

12.

تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی

حمید عبداللهیان؛ هوشنگ نایبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب