1.

نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران

صفحه 1-24
علیرضا آذربایجانی؛ تیمور رحمانی؛ سید علی مدنی زاده؛ حسن افروزی

2.

بکارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره‌های تولید و نسبت آن با ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص‌گرایی عمودی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران

صفحه 25-58
علی اصغر بانویی؛ بهاره فهیمی

3.

اولویت‌بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی

صفحه 59-85
صادق قادری کنگاوری؛ محمد علی شاه حسینی

4.

ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK

صفحه 87-110
عبد الا میر کاظمی زاده؛ داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ فرهاد ترحمی

5.

تاثیر رشد نقدینگی بر روی رشد اقتصادی: نقش کیفیت نهادها (رویکرد PSTR)

صفحه 111-143
دلنیا مختاری؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی

6.

اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت GMM در سری های زمانی و منطق فازی

صفحه 145-172
زانا مظفری

7.

محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR‌‌_DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (1398-1388)

صفحه 173-204
سید علی ناصری؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب