1.

تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی

صفحه 1-14
ابوالفضل فراهانی؛ سمیه قلی زاده؛ مرجان فراهانی؛ حبیب هنری

2.

تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران

صفحه 15-34
مرتضی دوستی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی

3.

رابطۀ مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان

صفحه 35-46
رسول نظری؛ عاطفه بصراوری

4.

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور

صفحه 47-66
آویسا رمضانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

5.

تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان

صفحه 67-83
قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی

6.

ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون‌های ورزشی موفق کشور

صفحه 85-97
ایمان شیرزاد؛ مجید جلالی فراهانی

7.

ارائة مدلی برای اندازه‌گیری سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان: مطالعة پوشاک ورزشی

صفحه 99-117
مهدی فلاحتی؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

8.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون‌های حرفه‌ای منتخب ورزش گروهی کشور

صفحه 119-139
رسول طریقی؛ سیدنصراله سجادی

9.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

صفحه 141-160
امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

10.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

صفحه 161-181
صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی

11.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی ورزشی بر شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

صفحه 183-202
محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

12.

اولویت‌بندی موانع جذب حمایت مالی از ورزش حرفه‌ای در شهرصنعتی البرز (استان قزوین)

صفحه 203-219
سید علیرضا شریفی؛ امین دهقان قهفرخی

13.

تأثیر کیفیت تجربة گردشگری بر رقابت‌پذیری ادراک‌شده و نیت‌های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی

صفحه 221-236
محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

14.

مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)

صفحه 237-255
فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ داود مودی

15.

اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام)

صفحه 257-275
هاشم کوزه چیان؛ مرجان صفاری؛ مریم خلیلی

16.

تحلیل ابعاد هم‌افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون‌های ورزشی

صفحه 277-292
محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد

17.

سنجش راه‌های شاداب‌سازی محتوایی و محیطی فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان کردستان

صفحه 293-314
سهیلا مینائی؛ حسین پورسلطانی زرندی

18.

مدل توسعۀ ورزش ایران با تأکید بر ذی‌نفعان، رویه‌ها و فرایندها

صفحه 315-339
فریبا عسکریان؛ مریم رهبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب