1.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در آرامگاه‌های جنگلی و توده‌های گلازنی‌شدۀ مجاور در شهرستان بانه

صفحه 383-394
کیومرث محمدی سمانی؛ وحید حسینی؛ هاوین رستمی

2.

تأثیر پوشش لاشبرگ و مازاد مقطوعات بر مقدار رواناب و رسوب در ترانشه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی

صفحه 395-405
سیدرضا جوادی؛ رامین نقدی؛ مهرداد نیکوی؛ مهرداد میرزایی

3.

ارزیابی کمی پیوستگی لکه‌های جنگل در حوضۀ آبریز دریای خزر با استفاده از شاخص‌های سیمای سرزمین و نظریۀ گراف

صفحه 407-420
سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ محمود بیات

4.

بهبود زنده‌مانی، استقرار و ویژگی‌های رویشی نهال‌های ارس (Juniperus excelsa) با تلقیح قارچ‌های میکوریزی بومی

صفحه 421-432
محمد متینی زاده؛ الهام نوری؛ طاهره علی زاده؛ انوشیروان شیروانی

5.

برآورد ارتفاع درختان راش و ممرز با استفاده از مدل‌های غیرخطی با اثرهای آمیخته (Mixed-effects model)

صفحه 433-443
جهانگیر محمدی؛ ندا مسعودی

6.

ویژگی‌های رویشی و جذب عناصر غذایی و فلزات سنگین نهال‌های دوسالۀ سه کلن صنوبر تبریزی در خاک متأثر از آب نامتعارف

صفحه 445-456
آزاده صالحی؛ فاطمه احمدلو

7.

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه‌های کمی بذر بنه در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه کلاه‌نوکان در استان آذر بایجان‌غربی)

صفحه 457-467
قدرت رحیم زاده؛ علی نجفی فر؛ رحیم میرزایی ملااحمد

8.

تأثیر ویژگی‌های ساختاری جنگل بر برخی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در توده‌های جنگلی استان کردستان

صفحه 469-483
مازیار حیدری؛ مریم تیموری؛ مهدی پورهاشمی؛ طاهره علی زاده؛ سید محمد خالد هدایتی پور

9.

بهینه سازی فرآیند تولید بریکت از ترکیب باگاس و پوست گردو با استفاده از روش سطح پاسخ و ارزش حرارتی آن

صفحه 485-499
حسین شفاعی؛ علی ماشاءاله کرمانی؛ محمد حسین کیان مهر؛ سیدرضا حسن بیگی

10.

مقایسۀ کارایی انواع مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی ثبات ابعاد چوب نراد تیمار حرارتی‌شده بر‌اساس شاخص‌های رنگ، زاویۀ تماس و کاهش جرم

صفحه 501-513
اکبر رستم پور هفتخوانی؛ فرشید عبدلی؛ محمد رضا عبده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب