1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیربیمار در حقوق ایران و امریکا

صفحه 1-21
عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی

3.

مطالعۀ تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان

صفحه 23-40
گودرز افتخار جهرمی؛ محمد اسحق رحیمی

4.

بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران

صفحه 41-59
حسین حمدی؛ علیرضا صالحی فر؛ سید علی خزائی؛ سحر کریمی

5.

مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض

صفحه 61-82
فروغ حیدری شولی؛ محمد جلالی

6.

بررسی تطبیقی نسبت ولایت و نمایندگی سیاسی

صفحه 83-103
احمد دیلمی؛ عادل شیبانی

7.

ملاک محاسبۀ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویۀ داوری تجاری بین‌المللی ایران

صفحه 105-127
اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری

8.

بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا

صفحه 129-146
نیلوفر سلیمانی؛ محمد جواد جعفری

9.

بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی

صفحه 147-167
آزاده صادقی؛ مسعود البرزی ورکی

10.

مسئولیت مدنی متصرفان ساختمان در قبال آسیب‌های وارده بر مأموران آتش‌نشان؛ با مطالعۀ تطبیقی حقوق امریکا

صفحه 169-189
مهدیه صادقیان؛ علیرضا یزدانیان؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد مهدی الشریف

11.

حمایت حقوقی از شخصیت‌های خیالی (کاراکترها) در امریکا؛ رهاوردی برای حقوق ایران

صفحه 191-218
محمد صالحی مازندرانی؛ عمید محمدی

12.

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های برتری کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری در مناطق دریایی

صفحه 219-238
جواد صالحی

13.

تأملی در کارویژه و اعتبار دیباچه‌های قوانین اساسی، با تأکید بر دیباچۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 239-261
هادی طحان نظیف؛ حامد نیکونهاد؛ رضا بکشلو

14.

مبارزۀ کیفری با تقلب در فراورده ‏های پزشکی در اسناد بین‏ المللی و حقوق ایران

صفحه 263-289
محسن عینی

15.

مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها

صفحه 291-311
مصطفی فضائلی؛ مهدی کیخسروی

16.

تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

صفحه 313-329
فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران

17.

ارزیابی سامانۀ مسئولیت هسته‌ای ژاپن و ایالات متحدۀ امریکا

صفحه 331-349
سید مصطفی مشکات

18.

مطالعۀ تطبیقی رقابت مدیر شرکت تجاری با شرکت از طریق انجام معاملاتی مشابه معاملات شرکت در حقوق انگلیس و ایالات متحدۀ امریکا و ایران

صفحه 351-368
عیسی مقدم

19.

مطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد

صفحه 369-396
اسماعیل نعمت اللهی

20.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-38


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب