1.

ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم ‏انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش ‏های فرهنگی مسکن شهری

صفحه 415-435
ابوالفضل مشکینی؛ موسی پهلوان درینی

2.

تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا)

صفحه 437-456
جواد ایمانی شاملو؛ مجتبی رفیعیان؛ ابوالقاسم اژدری

3.

چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها

صفحه 457-478
سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمود واثق

4.

توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه

صفحه 479-498
مهدیه ذوالفقاری طهرانی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ بهروز منصوری؛ مجتبی انصاری

5.

تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)

صفحه 499-524
مریم مافی؛ مصطفی ازکیا؛ غلامرضا لطیفی

6.

حزب التحریر و حوزة نفوذ آن در آسیای مرکزی

صفحه 525-543
جواد اطاعت؛ حسن کریمی

7.

بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم

صفحه 545-561
محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت سازیان؛ وحید یاوری

8.

تحلیل تصادفات جاده‏ ای با تأکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی مطالعة موردی: محور کرج– کندوان

صفحه 563-582
علی کلانتری؛ سحر علیان

9.

ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

صفحه 583-597
احمد حجاریان؛ احمد تقدیسی؛ حمید برقی

10.

بررسی شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر خرم‌آباد

صفحه 599-615
حامد عباسی

11.

نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری

صفحه 617-631
بهروز آقامحمدی؛ میر ابراهیم صدیق؛ رضا شیرزادی

12.

واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه

صفحه 633-652
میثم ساکت حسنلوئی؛ فریدون نقیبی؛ هیوا اسدی

13.

تحلیل فضایی سکونتگاه ‏های شهری بر اساس مؤلفه‏ های طبیعی سرزمین ایران

صفحه 653-673
فاطمه نعمت اللهی؛ محمدحسین رامشت

14.

بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسة شهری (مطالعة موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز)

صفحه 675-697
حسن محمودزاده؛ فاطمه امان زاده

15.

ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک

صفحه 699-712
بهنام مغانی رحیمی؛ حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی

16.

ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونة موردی: فضاهای شهری در شهر همدان)

صفحه 713-733
حسن سجادزاده؛ عادل بهادر

17.

نقش سازمان‏‏ های مردم‏ نهاد (NGOs) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی)

صفحه 735-751
خدیجه بوزرجمهری؛ خدیجه جوانی

18.

پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی)

صفحه 753-767
راحله تهمک؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی

19.

واکاوی اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه ‏های روستایی (مورد مطالعه: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت)

صفحه 769-787
ناصر شفیعی ثابت؛ فائزه ابراهیمی پور

20.

تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی امپریالیسم و قلمروگستری آن

صفحه 789-800
حسن کامران دستجردی؛ افشین متقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب