1.

بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏‌ها‌ی الکترونیکی کتاب

صفحه 1-25
رقیه سبزعلیان؛ علیرضا نوروزی؛ محسن نظری

2.

چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

صفحه 26-43
شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی

3.

ارزیابی محیط رابط کاربری نرم‌افزار ارائه جلسات مجازی اسکای روم

صفحه 44-58
فاظمه جباری؛ محسن نوکاریزی؛ اعظم صنعت‌جو

4.

تعریف اطلاعات از لنز نشانه‌شناسی و الگوی سه وجهی پرس: مروری بر متون

صفحه 59-76
خدیجه مرادی؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا آقایی کامران

5.

مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه‌گیری

صفحه 77-100
مهدیه رمضان‌زاده؛ یگانه امینی؛ سمیه جعفری باقی‌آبادی

6.

طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی

صفحه 101-114
مهشید لطفی؛ جواد قاضی میرسعید؛ میترا قریب؛ فاطمه شیخ‌شعاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب