1.

کاربرد استعاره های مفهومی به عنوان یک راه حل شناختی برای چالش نگارش در زبان انگلیسی: تاثیر آموزش بر نگرش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری زبان آموزان

صفحه 195-213
رجب اسفندیاری؛ قاسم وادی پور؛ محمد باقر شعبانی

2.

افزایش توانایی نوشتن از طریق تکنیک های تکیه گاه سازی: مطالعه ترکیبی

صفحه 214-237
فریده اکاتی؛ احمد مجوزی؛ اعظم پیشادست

3.

بررسی ویژگی‌های صوت‌شناختی همخوان‌های سایشی در زبان روسی در بیان دانشجویان فارسی زبان ایرانی و مقایسه آن با زبان معیار

صفحه 238-256
علیرضا ولی پور؛ محمد جمال زاد

4.

بررسی آ سیب های آموزش از راه دور بریادگیری دانشجویان زبان آلمانی

صفحه 257-271
فاطمه خداکرمی

5.

گونه‌های زبانی در رمان ماجراهای هاکلبری فین در متن اصلی و دو ترجمه‌ی ابراهیم گلستان و نجف دریابندری

صفحه 272-287
علی دانشور کیان؛ نگار داوری اردکانی؛ امیرحسین دانشورکیان

6.

مقایسه‌ی ساخت گفتمانی هویت حرفه‌ای در بین دو گروه از دانشجومعلمان و معلمان شاغل: گرایش به تغییر یا تکرار؟

صفحه 288-307
فرزانه دهقان

7.

مقایسۀ برگردان‌های فارسی داستان کودکانۀ «درخت بخشنده» از منظر پیراترجمه

صفحه 308-327
امیرحسین زنجانبر؛ ایوب مرادی؛ نعیمه عامری فلیحی

8.

تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان

صفحه 328-342
شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی‌آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

9.

بررسی اثربخشی آموزشِ نظریه روانشناختی انتخاب گلاسر در دوره های تربیت مدرس زبان‌های خارجی بر تحول در نگرش مدرسان به امر تدریس

صفحه 343-365
لیلا شوبیری

10.

بررسی واژه های هندی و گجراتی موجود در پنج فصل نخست شکند گمانیک ویچار

صفحه 366-392
پورچیستا گشتاسبی اردکانی؛ نرگس جابری نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب