1.

ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکوشیمایی خاک و جذب سلنیوم توسط گیاه برنج در دشت سیلاخور استان لرستان

صفحه 2463-2476
پروین خسروی؛ محبوبه جلالی؛ حمید رضا متین فر؛ شیرین هفت برادران اصفهانی

2.

مدل‌سازی و پیش‌بینی رقومی کلاس‌های زیرگروه خاک با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق در بخشی از اراضی خشک و نیمه‌خشک دشت قزوین

صفحه 2477-2499
اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ حسین عارفی

3.

ارزیابی گیاه پالایی سرب توسط گونه‌های فلزدوست و غیر فلزدوست شب‌بو (Matthiola spp)

صفحه 2501-2513
بهروز صالحی اسکندری؛ مینا شهبازی گهرویی

4.

مطالعه عددی خصوصیات جریان در آبراهه روباز مرکب با پوشش گیاهی لایه‌ای ناهمگون در سیلابدشت

صفحه 2515-2531
فریبا احمدی دهرشید؛ مهدی یاسی؛ مجید حیدری

5.

سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در حوضه آبریز مارون

صفحه 2533-2549
مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی

6.

ارزیابی و واسنجی معادله پریستلی تیلور برای تخمین تبخیر تعرق در اقلیم باد خیز (مطالعه موردی منطقه سیستان)

صفحه 2551-2564
هما دارابی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ حلیمه پیری؛ پریسا کهخا مقدم

7.

ارزیابی اثر پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی بر کاهش افت تراز آب زیرزمینی با روش پویایی سیستم‌ها

صفحه 2565-2582
حامد مازندرانی زاده؛ سیده مرضیه حسینی

8.

اثر ترکیبات یونی مختلف آب شور در انتقال کادمیوم در دو خاک با کربنات کلسیم متفاوت

صفحه 2583-2595
سامان ملک نیا؛ علی خانمیرزایی؛ محبوبه مظهری؛ شکوفه رضایی؛ مسعود سلطانی

9.

مدل سازی پاسخ گیاه دانه روغنی کاملینا به تنش آبی

صفحه 2597-2611
منصوره بایرام؛ مهدی همایی*؛ علی مختصی بیدگلی

10.

بررسی تأثیر متغیرهای هواشناسی بر دمای اعماق مختلف خاک و برآورد آن بر مبنای روش رگرسیونی در استان گیلان

صفحه 2613-2624
سید محمد تقی سدیدی شال؛ زهرا امین دلدار؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ جلیل هلالی

11.

بررسی توزیع و فراهمی فسفر در حضور ماده آلی و گوگرد عنصری به همراه باکتری تیوباسیلوس در دو خاک آهکی با بافت متفاوت

صفحه 2625-2641
حسین رفیعی؛ محبوبه ضرابی؛ شهریار مهدوی

12.

ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز در بحرانیترین مقطع و در شرایط خشکسالی با استفاده از مدل HEC-RAS

صفحه 2643-2654
علی‌محمد گلابینی؛ علی افروس؛ مهدی اسدی لور؛ علی عصاره؛ حسین فتحیان

13.

مقایسه و ارزیابی تغییرات مکانی اتصال رسوبی و نسبت تحویل رسوب در آبخیز مارچشمه (استان سمنان)

صفحه 2655-2670
مرضیه کیهان پناه؛ علی نجفی نژاد؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ علی محمدیان بهبهانی

14.

تهیه نقشه رقومی کربن آلی ذخیره شده در خاک با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

صفحه 2671-2681
سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید

15.

ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آب آبیاری و عملکرد پتانسیل چغندرقند بهاره (Beta vulgaris L.) در کرج (اقلیم: BSk)

صفحه 2683-2699
محمد شمسی؛ تیمور سهرابی*؛ جواد بذرافشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب