1.

تبیین انعطاف‌پذیری نورونی از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

صفحه 151-175
مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد؛ احمد کریمی

2.

فراتاریخ بودن قرآن و سازوکارهای انتقال پیام‌های فرازمانی و فرامکانی در ظروف تاریخی خاص

صفحه 177-199
محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی

3.

ارزیابی استدلال اشتیاق حاجی بر ناسازگاری الزامات اخلاقی با تعین‏گرایی علّی

صفحه 201-221
روح الله موحدی؛ رضا برنجکار

4.

حقیقت نفس در مدرسۀ کلامی اصفهان و بازتاب آن در جنسیت‌مندی نفس

صفحه 223-246
زینب تاجیک؛ محمد رنجبر حسینی؛ احمد کریمی

5.

استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

صفحه 247-266
حسین صابری ورزنه

6.

تبیین تجربه‌های نزدیک به مرگ براساس نظریۀ عالم مثال سهروردی

صفحه 267-292
لیلا فیروزی؛ اسداله آژیر؛ فاطمه بختیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب