1.

ارائۀ مدل و تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران

صفحه 807-836
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ الهام مشکل گشا

2.

آسیب‌شناسی مشارکت سیاسی زنان شهر تهران بر اساس نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 837-866
مهدیه اخوندی؛ کرم حبیب پور گتابی؛ زهرا حضرتی صومعه

3.

پدیدارشناسی خودکشی زنان در منطقۀ دیشموک

صفحه 867-894
عاطفه رحمانی؛ محسن بدره؛ زهرا میرحسینی

4.

فراتحلیل کیفی مقالات پژوهشی زنان بدسرپرست در ایران

صفحه 895-921
هادیه پرهیزکار؛ آذر علی محمدی؛ صدیقه طاهره اسدزاده؛ مریم هاشم پور صادقیان

5.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان

صفحه 923-942
حسین صادقی؛ اژین عباس پور؛ گودرز شاهمرادی

6.

واکاوی قصد رفتاری زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد محلی استان لرستان نسبت به خوداشتغالی

صفحه 943-973
فاطمه موحدیان؛ سعید غلامرضایی؛ فاطمه رحیمی فیض آباد

7.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری فضاهای شهری مطلوب برای زنان با استفاده از روش فراتحلیل

صفحه 975-998
مانا وحیدبافنده؛ ملیکا وحیدبافنده؛ جواد ایمانی شاملو

8.

زنان سالمند و تجربه ی طرد اجتماعی (مورد مطالعه: زنان ساکن سرای سالمندان در شهر خرم آباد)

صفحه 999-1027
فاطمه بازگیر؛ جمال محمدی

9.

پویایی جنسیتی در محیط کار: استراتژی‌های کوچینگ زنان در سازمان

صفحه 1029-1055
احسان چیت ساز؛ پدرام ادیب فر

10.

طراحی برنامه راهبردی توسعه ورزش قهرمانی بانوان استان خراسان شمالی

صفحه 1059-1086
محمد ریحانی؛ شهرام عبدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب