1.

آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند ملی آمایش سرزمین

صفحه 1-17
محسن گودرزی؛ ابراهیم حاجیانی

2.

رویکردهای تحلیلی شبکة ریلی پرسرعت در توسعة مناطق کلان‌شهری چندمرکزی

صفحه 19-32
کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ محمود عدالتی رنجبر

3.

بررسی پیامدهای مکانی‌ـ فضایی اجرای الگوی یکپارچة درون‌زای توسعة منطقه‌ای (موردپژوهی: طرح توسعة منطقه ‏ای سلسله (الشتر))

صفحه 33-51
هدایت‌اله درویشی؛ مریم سجودی

4.

تحلیل اهمیت شاخص ‏های توسعة پایدار شهری در ایران و مقایسة آن با شاخص‏ های جهانی

صفحه 53-71
سولماز عموشاهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین مرادی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ کارمن گالان

5.

اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم‌پیوندی ساختار فضایی کشور

صفحه 73-86
معین شفیعی حق شناس؛ هاشم داداش پور

6.

توزیع و تحلیل فضایی آبادی ‏های در معرض تخلیه در استان خراسان رضوی

صفحه 87-113
مریم قاسمی؛ رقیه کلاته میمری؛ علیرضا معینی

7.

تحلیل فضایی‌ـ زمانی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (موردشناسی: منطقة 5 شهرداری تهران)

صفحه 115-130
سعید زالی؛ پرهام پهلوانی؛ بهناز بیگدلی

8.

مدل‏سازی توزیع مکانی عرضه و تقاضای خدمت اکوسیستمی تولید آب در حوضة آبخیز ایلام

صفحه 131-145
فاطمه محمدیاری؛ محسن توکلی؛ اردوان زرندیان

9.

امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعة موردی: شهرستان ساوجبلاغ)

صفحه 147-163
موسی عابدینی؛ مریم محمدزاده شیشه گران

10.

بررسی تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی- مکانی دمای سطح زمین در اراضی شهری با استفاده از داده‏ های سنجش‌ازدور و GIS (مطالعه موردی: شهر ایلام)

صفحه 165-186
حجت شیخی؛ رضا ملک محمدی

11.

تحلیل فضایی الگوی تجمع و پراکنش فعالیت در شبکه شهری استان خوزستان

صفحه 187-199
سعید ملکی؛ محمد علی فیروزی؛ یحیی جعفری

12.

تحلیل تغییرات خط ساحلی کرانة غربی دریای خزر در قالب سلول‏های ساحلی (تالش تا انزلی)

صفحه 201-220
شهناز علیزاده؛ مجتبی یمانی؛ محمد رضا ثروتی؛ منیژه قهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب