1.

ارزیابی آب کاربردی و نمایه‌های عملکرد آبیاری در جو زمستانه (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفحه 559-578
فرزین پرچمی عراقی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

2.

تحلیل شاخص تمرکز آبدهی رودخانه (WYCI) و تغییرات مکانی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل‎‎

صفحه 579-595
امیرحسین قربانی؛ رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی

3.

اثر حساسیت مراحل رشد گیاه ذرت در کاربرد توابع کاهش جذب آب، در شرایط تنش شوری

صفحه 597-612
رضا سعیدی

4.

تاثیر رژیم رطوبتی بر سمیت کادمیوم در اسفناج و کاهو

صفحه 613-636
هادی کوهکن؛ منوچهر مفتون؛ رامین کریم زاده؛ مریم سلیمی زاده؛ محمد صدیق مرتضوی

5.

مدلسازی زمانی-مکانی رطوبت خاک با استفاده از داده های سنجش از دور نوری-حرارتی و مدل های یادگیری ماشین

صفحه 637-653
عاطفه نورکی؛ منا گلابی؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید همایونی

6.

تعیین بهترین شیوه‌های مدیریتی آلاینده‌های غیرنقطه‌ای با استفاده از مدل ArcSWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت بزرگ)

صفحه 655-673
لیدا واصل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عطااله خادم الرسول

7.

جداسازی، غربالگری و شناسایی ریزوباکتری‌های محرک رشد مقاوم به تنش‌های غیرزیستی از میکروبیوم گیاه یونجه (Medicago sativa) در خاک‌های خشک و شور استان کرمان

صفحه 675-693
محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ احمد تاج آبادی پور

8.

استخراج منحنی فرمان بهینه سد در زمان واقعی بر اساس ترکیب الگوریتم فراکاوشی و تکنیک یادگیری ماشین

صفحه 695-712
احمد امان جلیلی؛ محسن نجارچی؛ سعید شعبانلو؛ رضا جعفری نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب