1.

تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحر حرکتی و انگیزش کودکان

صفحه 5-18
حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

2.

تاًثیر هدف‌گزینی عملکرد به صورت خودکنترل و مربی‌کنترل بر یادگیری مهارت پاس فوتبال؛ کاربرد نظریه انتخاب

صفحه 19-30
سعید شکری؛ محمدتقی اقدسی؛ بهزاد بهزادنیا

3.

اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر زمان واکنش و عملکرد فوتبالیست های نخبه

صفحه 31-44
مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ محبوبه غیور؛ علی مقدم زاده

4.

طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست

صفحه 45-61
محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

5.

اثر استراحت‌های مغزی بر پیشرفت تحصیلی، خودکارامدی و علاقه به فعالیت بدنی دانش‌آموزان ابتدایی

صفحه 63-78
مبینا جوادموتاب؛ فاطمه رضایی

6.

تدوین و استانداردسازی پرسشنامه سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعه ایرانی

صفحه 79-97
علیرضا بهرامی؛ جلیل مرادی؛ بهروز گل محمدی؛ مرضیه السادات سجادی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب