1.

مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم

دکتر مسعود تشفام؛ دکتر حسن نوده؛ دکتر کیوان کرامتی

2.

بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر ابراهیم روغنی؛ د کتر داود زمانی؛ دکتر مجید منور صادق

3.

بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان

دکتر غلامحسین خواجه؛ دکتر محمد راضی جلالی

4.

کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی

5.

بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی

دکتر احمد مرشدی؛ دکتر محمدرضا حریدالهی؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر بهرام دلیرنقده

6.

تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دکتر محمود شریفیان درچه؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر بهرام کاظمی دمنه

7.

آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس

دکتر محمود معصومیان؛ دکتر جمیله پازوکی؛ مهندس رضا قاسمی

8.

مقایسه ویژگیهای کوتیکول و ضمائم آن در کرمهای خانواده تریکوسترونژیلیده در ایران

فرزانه ذهبیون؛ دکتر عشرت بیگم کیا

9.

مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی

دکتر محمدتقی شیبانی؛ مرتضی پهلوان یلی

10.

ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام

دکتر علیقلی رامین

11.

گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی

12.

تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش

دکتر روزعلی باتوانی؛ دکتر سید مرتضی علوی شوشتری؛ دکتر علی توکلی

13.

بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اساسی؛ دکتر غلامرضا شهبازی

14.

ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی

دکتر مسعود مهام؛ دکتر رحیم حب نقی؛ دکتر مجتبی هادیان

15.

ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ

دکتر حسین حملی؛ دکتر پرویز تاجیک

16.

گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر محمدرضا آقچه لو؛ دکتر سید رضا جعفر زاده؛ دکتر فرهنگ ساسانی

17.

کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر موسی توسلی

18.

اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی

دکتر بهرام شجاعدوست؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر صادق رهبری

19.

ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو

دکتر فرهید همت زاده

20.

بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی

21.

بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر رویا فیروزی؛ دکتر مژگان عباس زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب