1.

مطالعۀ انتقادی تحولات نئولیبرالیِ آموزش عمومی در ایرانِ پس از انقلاب

صفحه 1-24
محمد دارکش؛ سید احمد فیروزآبادی

2.

ترومای کرونا: از بیماری تا فاجعه در مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: شهر سنندج)

صفحه 25-45
یعقوب احمدی؛ پروین علی پور؛ سیدهادی مرجائی

3.

نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سالهای 1342 تا 1357

صفحه 47-64
میثم ماهیدشتی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ عبداله ساجدی

4.

کولبری و طرد اجتماعی (مردم‌نگاری انتقادی بازیگران غیرنهادی و کارگزاران نهادی میدان تجارت مرزی بانه)

صفحه 65-85
احمد غیاثوند؛ اردشیر انتظاری؛ هیرش قادرزاده

5.

بی‌تفاوتی اجتماعی؛ چرایی و چگونگی و پیامدها (مورد مطالعه: شهر همدان)

صفحه 87-104
اسداله نقدی؛ محبوبه رویین تن

6.

عوامل اجتماعی و جمعیت‌شناختی مرتبط با مراقبت غیردستمزدی در مناطق شهری ایران: شواهدی از پیمایش گذران وقت (1398-1399)

صفحه 105-127
فاطمه ترابی؛ کاظم سراونی

7.

موانع مشارکت در تحقق حکمرانی خوب شهری با تأکید بر بخش مدنی (مورد مطالعه: شهر یزد)

صفحه 129-150
محمد مبارکی؛ فاطمه تیموری

8.

چالش‌های کانونهای سلامت برای دستیابی به حکمرانی مشارکتی

صفحه 151-169
مهرداد نوابخش؛ سمانه زمانی گرمسیری

9.

کارزار زنان برای بسیج منابع در جنبش مشروطه خواهانة تأسیس بانک ملی

صفحه 171-186
سمیه سادات شفیعی

10.

تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

صفحه 187-202
علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی

11.

مطالعه انتقادی گفتمان نفی خشونت بر زنان؛ با تاکید بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»

صفحه 203-204
طاهره خزایی؛ محمدتقی کرمی قهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب