1.

تأثیرکیفیت نور بر برخی از ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی تحت شرایط تنش شوری در گلخانه

صفحه 535-552
مریم کشاورزی؛ محمود اثنی عشری؛ حسن ساری خانی

2.

ارزیابی تاثیر توده‌های بومی به عنوان پایه بر میزان تحمل به تنش خشکی در هنداوانه 'کریمسون سوئیت'

صفحه 553-573
جابر پناهنده؛ علی پارسافر؛ داود زارع حقی؛ محمدولی حبیبی؛ اصغر محمدی

3.

غربالگری تحمل ارقام آلو نسبت به شب‌پره آلوGrapholita funebrana (Treitschke)

صفحه 575-593
مسعود لطیفیان؛ محی الدین پیرخضری؛ راضیه قائمی

4.

بررسی پروفایل تنظیمکنندههای رشد در اندامهای زایشی درختان کشتبافتی و حاصل از پاجوش خرمای رقم برحی

صفحه 595-609
مریم بروجردنیا؛ سیدسمیح سمیح مرعشی؛ سید ناصر موسوی

5.

بررسی اثر پایه‌های احتمالی جایگزین نارنج بر رشد رویشی ارقام جدید پرتقال‌ ناف‌دار در شرق مازندران

صفحه 611-625
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جواد فتاحی مقدم

6.

تاثیر روش کاشت و پیش‏خیساندن بذر بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum L.) در کشت دیم

صفحه 627-641
روح اله مرادی؛ امیرحسین سعید نژاد؛ سید مسعود ضیائی

7.

بررسی اثرات برهمکنش دما، بنزیل‌آمینوپورین و ترکیبات آنتی‌ باکتریال بر فعالیت آنزیمی و ماندگاری برگ‌های بریده گل اختر (Canna indica)

صفحه 643-660
فاطمه عاقبتی؛ وحیدرضا صفاری؛ همایون فرهمند

8.

واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ارقام و پایه‌های انگور تحت تیمار سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش شوری

صفحه 661-683
فاطمه پیله؛ علی عبادی؛ ذبیح اله زمانی؛ مصباح بابالار

9.

اثر تیمار پس از برداشت متیل‌‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

صفحه 685-702
ساوه واعظی؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ ناصر مهنا؛ مرتضی سلیمانی اقدم

10.

ارزیابی ویژگی‌های چمنی ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی

صفحه 703-722
رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ علی نیکبخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب