1.

سیری در حواشی الایضاح مصحح محدث ارموی

دکتر جلیل تجلیل

2.

اشعار عربی هاتف اصفهانی و جایگاه آن در سبکهای شعری عربی

دکتر فیروز حریرچی

3.

نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی

4.

درآمدی بر شعر ابن نباته

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

5.

شکوه تعبیر‘عناصرو ابعادآن درادعیه واذکار

دکتر علی اوسط خانجانی

6.

نگاهی به شعر عربی شیعی در خوزستان

دکتر عباس پورعباسی

7.

اقدامات تأمینی و تربیتی از نظر قرآن و سنت

دکتر محسن رهامی

8.

ویژگی های مشترک اشعار والت و یتمن و سهراب سپهری

دکتر محمد علی روشن ضمیر

9.

استقبال در شعر فارسی واهمیت شعر بابا فغانی از نظر استقبال

دکتر منوچهر اکبری؛ سید خلیل قافله باشی

10.

طبیعت در معلقه امری ء القیس

دکتر محسن پیشوایی

11.

وثوق الحکماء و مهم ترین اثر او

دکتر محمدرضا برزگر خالقی

12.

شباهت ها و تفاوت های زبانی : جهانی ها و رده شناسی

دکتر ارسلان گلفام

13.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ افسر زارع گاریزی

14.

ادراک ژرف لذات وتحصیل کمال مزه ها

دکتر محمد نوید بازرگان

15.

نظر ادبای تازی درباره سیبویه پارسی

غلامحسین باقری مهیاری

16.

طبع وصنعت ‘لفظ ومعنا به عنوان دو قضیه مهم نقد ادبی در کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری

دکترعلی رضا محمد رضایی

17.

بحثی در چگونگی پیدایش ((مقامات)) در ادب عربی

دکتر عبدالرحیم حقدادی

18.

فرجام شناسی در دین زردشتی

دکترعلی مهدیزاده

19.

جفری چاسرو قصه های کنتربری

دکتر جاوید قیطانچی

20.

شورانگیزی در مثنوی مولوی

دکتر علی محمد مؤذنی

21.

روّاد غزل المجون القصصی فی الشعر العربی

دکتر نادر نظام تهرانی

22.

تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهری دامغانی ‘ و تعیین بحور آن و همخوانی اوزان با موضوعات

دکتر عباس کی منش

23.

روابط متقابل فرهنگ و تمدن ایران وهند- و سهم اندیشه های عرفانی

دکتر غلامعلی آریا

24.

بررسی احکام الجهاد و اسباب الرشاد (نخستین اثر در ادبیات تکوین ادبیات جهادی تاریخ معاصر ایران)

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

25.

تدریس تطبیقی

دکترمجتبی رحماندوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب