1.

شاعران و ماوراءالطبیعه

دکتر اسماعیل حاکمی

2.

جلوات زیبا شناسانه خدا بر دلباختگان عارف

دکتر فاطمه طباطبایی

3.

مقایسه مشرب عرفانی شیخ نجم الدین کبری و مشرب عرفانی – اخلاقی امام خمینی (ره)

دکتر منوچهر اکبری

4.

دین در دیدگاه شوقی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

5.

تبیین تنوع ساخت های نحوی در زبانهای انگلیسی ‘ عربی و فارسی

دکتر غلامرضا دین محمدی؛ دکتر علی افخمی

6.

امیری و سبک هندی

دکتر عباس کی منش

7.

روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

8.

بررسی تأثیر آرامش عضلانی بر کاهش اضطراب

دکتر حسین آزاد

9.

سرگذشت حدیث

دکتر علی اصغر باستانی

10.

ابعاد جهانی شدن

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

11.

برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عبدالعظیم قریب گرکانی

دکتر طهمورث ساجدی

12.

بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

دکتر محمد تقی شیخی

13.

سخنوران فارسی گوی سرزمین هند در عهد مغولان گورکانی

دکتر غلام محمد

14.

شرح حال ابن هانیء شاعر شیعی اندلسی (362-320 ه.ق )

دکتر علیرضا محمدرضایی

15.

در پیرامون تأثیر ادبیات انگلیسی زبان بر ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم

حمزه ساجدی

16.

اثر زبان فارسی در اشعار دعبل

دکتر حسین چوبین

17.

راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

18.

سیمای علی علیه السلام در قصاید علویات سبع ابن ابی الحدید معتزلی

دکتر حسن عبداللهی

19.

تذکره مرآت الخیال

دکتر حسین حاجی زاده

20.

مفهوم زمان و نمادهای آن در جغرافیا

دکتر ابراهیم مقیمی

21.

سیمای مسیح در مثنوی مولوی

دکترعبدالرضا سیف

22.

حق و باطل در نهج البلاغه

فریبا مؤمنی

23.

گونه فعل در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی

دکتر حسین لسانی

24.

علی علیه السلام تجلیگاه شگفتیها (مقاله علمی پژوهشی ارائه شده در کنگره بین المللی امام علی (ع) در مسکو)

دکتر سید امیر محمود انوار

25.

بررسی سیر تذکره ها و تاریخ ادبیاتهای فارسی در ایران

دکتر منظر سلطانی

26.

مقدمه ای بر سیره درتاریخ

هادی دوست محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب