1.

ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب

دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر محمد مهدی دهقان؛ دکتر علی رسولی؛ دکتر ایرج نوروزیان

2.

مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار

دکتر ودود رضویلر؛ دکتر رضا صفوی؛ دکتر رضا پورغلام

3.

مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت

دکتر محمد حسن زاده؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد

4.

هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر اکبر ولی نژاد

5.

آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو

دکتر غلامرضا افشاری؛ دکتر تقی زهرایی صالحی

6.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده

7.

نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند

دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری

8.

جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور

دکتر محمود نفیسی بهابادی؛ دکتر همایون محمودزاده؛ دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر محمدرضا احمدی

9.

بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان

دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد ربانی خوراسگانی

10.

کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران

دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر مهناز بهمن رخ

11.

بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی

12.

مطالعه رگ نگاری استخوان درشت نی بعد از کاشت سیمان و گرافت استخوانی خودی در سگ

دکتر داود شریفی؛ دکتر غلامرضا عابدی؛ دکتر عباس وشکینی

13.

به کارگیری آزمون ایمنوفلئورسنت غیر مستقیم جهت تشخیص پادتنهای ضدویروس IBR

دکتر فرهید همت زاده؛ 0

14.

تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور

مهندس مرتضی علیزاده؛ دکتر محمدرضا احمدی؛ دکتر محسن فرخوی

15.

ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس

دکتر علی ناصری بندقرایی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر سید محمد مؤذنی؛ دکتر پروین منصوری

16.

بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی

دکتر کرامت اساسی؛ دکتر سعید نظیفی

17.

ارزیابی تجربی واکسن کشته سالمونلا تیفی موریوم درخرگوش

دکتر تقی زهرایی صالحی

18.

بررسی سرولوژیکی و پاتولوژیکی بیماری مدی در ریه گوسفندان منطقه اهواز

دکتر منصور سیاری؛ دکتر محسن لطفی

19.

بررسی ارتباط بین سموم خرزهره در سرم و آریتمی های قلبی در مسمومیت تجربی گوساله

دکتر مهدی سخا؛ دکترعلی رضاخانی

20.

ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری

دکتر علیقلی رامین

21.

اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش

دکتر اسماعیل تمدن فرد؛ دکتر وهاب باباپور؛ دکتر امیر عباس فرشید

22.

بررسی تحقیقات و فرضیات موجود پیرامون نقش ویروس BVD روی فرآیندهای تولید مثل گاو در زمان قبل یا بعد از تلقیح مصنوعی

دکتر مجتبی کافی

23.

اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده

دکتر هدایت اله رشیدی؛ دکتر محمد اسلامیان

24.

مطالعه بالینی و آزمایشگاهی جهت تعیین میزان فراوانی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیکلائی؛ دکتر فریدون نورمحمدزاده؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی

25.

مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

26.

ساختار ملکولی وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب پس از درمان موارد تجربی جراحت توسط بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات ( f-BAPN)

دکتر کامران سرداری؛ دکتر ایرج نوروزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب