1.

مقایسة اثربخشی دو روش تصویرسازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارامدی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران؛ عباس ابوالقاسمی؛ مسعود گنجی

2.

طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته

محسن شفیعی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی

3.

تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ

محمد جواد پوروقار؛ عباسعلی گائینی؛ زریچهر وکیلی؛ علی اصغر رواسی؛ محمد رضا کردی؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی

4.

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

جواد فولادیان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده

5.

بررسی تغییرات فعالیتEMG عضلة مخالف حین عمل عضلة موافق متعاقب تمرین های قدرتی

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ علی حسینی؛ منیژه وفا

6.

مقایسة خودکارامدی و تحمل ابهام در ورزشکاران گروهی و انفرادی با افراد غیرورزشکار

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران

7.

بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور

یعقوب بدری آذرین؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی

8.

تأثیر تمرین مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون با تأکید بر نقش

پونه مختاری؛ معصومه شجاعی؛ امیر دانا

9.

هنجار نیمرخ حالات خلقی معلمان مرد تربیت بدنی

علی شفیع زاده؛ حمید زاهدی

10.

تأملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش

محمد مهدی رحمتی

11.

بررسی تأثیر پروتکل های گرم کردن کششی متفاوت بر عملکرد دو سرعت 20 متر فوتبالیست های تمرین کرده

مرتضی جورکش

12.

رابطة هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی

حسن فهیم دوین؛ علی محمد امیرتاش؛ یوسف کریمی؛ فریده هادوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب