1.

جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری

2.

روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی

احمد آفتابی ثانی؛ وحید لطفی

3.

طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی

جلال اکبری؛ محمدتقی احمدی؛ پیتر یان پال

4.

روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000

علی بابائی زاده؛ هاشم مهرآذین

5.

طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی

6.

کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه

احمد شکیبائی نیا؛ امیررضا زراتی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی

7.

ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

محمود صفارزاده؛ وحید ابوالحسن¬نژاد؛ امین میرزا بروجردیان

8.

بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند

محمدرضا قاسمی؛ اکبر آزادی

9.

بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده

محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا مستخدمین حسینی

10.

بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل

محمدرضا قائمقامیان؛ بهنام خلیلی

11.

اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

کیانوش کریمی؛ رضا عطارنژاد

12.

معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن

سیّد رسول میرقادری؛ سیّد محمّد سعید سبحان

13.

بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع

محسن نجیمی ورزنه؛ حسین رجایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب