1.

بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

صفحه 5-23
رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سید امیر تقوی تکیار

2.

وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان ادارة کل تربیت بدنی شهر ارومیه

صفحه 21-54
میر حسن سیدعامری؛ مهرداد محرم زاده؛ لیدا محمد قلیزاد

3.

بررسی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه ها

صفحه 35-83
رضا اندام؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهرزاد حمیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد

4.

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

افسر جعفری؛ محمد احسانی؛ محمد خبیری؛ منصور مومنی

5.

رابطة سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی با عدالت سازمانی و ارائة مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مرادی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اکرم جعفری؛ جواد مرادی چالشتری

6.

بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

صفحه 97-212
داریوش فرید

7.

کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهره‌وری و رتبه‌بندی دانشکده و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه 117-248
عباس خدایاری؛ علی‌محمد امیرتاش؛ امیراحمد مظفری

8.

مدل سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیختة بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور

صفحه 133-280
ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ جهانگیر یداللهی

9.

بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران

صفحه 149-313
هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ بهزاد ایزدی

10.

رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان اصفهان

صفحه 167-347
محمدسلطان حسینی؛ مسعود نادریان؛ رضا همایی؛ زهره موسوی

11.

تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

صفحه 183-382
الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی

12.

ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

صفحه 201-414
محمود گودرزی؛ مجتبی ابوترابی؛ مهدی دستی گردی؛ کاظم دستی گردی

13.

ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

صفحه 215-448
فرزاد غفوری؛ فریده اشرف گنجویی؛ آیت الله دهقان؛ سیده مهسا حسینی

14.

بررسی رضایت‌مندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور از نحوة ارائة خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به دانشجویان ورزشکار آسیب‌دیده

صفحه 235-480
مینو سیفعلی؛ محمود گودرزی

15.

مقایسة عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال

صفحه 247-516
احمد فلاحی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب