1.

توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه‌های مختصات استوانه‌ای

صفحه 125-131
مرتضی اسکندری قادی؛ عزیزالله اردشیر بهرستاقی

2.

تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

صفحه 133-140
رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی

3.

ارزیابی فرمول اریفیس در نشت یابی سیستم های آبرسانی با درنظر گرفتن ترم غیر دائمی اصطکاک

صفحه 155-167
زهرا جمشیدزاده؛ مسعود تابش

4.

اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

صفحه 191-201
مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه

5.

تعیین سختی دینامیکی قائم شمع واقع در محیط همسان جانبی با کمک المان ترکیبی

صفحه 219-231
کامی محمدی؛ اسدالله نورزاد

6.

چه نوع پوزولان و به چه میزان در بتن‌های حجیم با مقاومت زیاد بکار ببریم؟

صفحه 247-256
محمود نیلی؛ امیر مسعود صالحی

7.

قابلیت استفاده از مدل افاین در زمین مرجع کردن تصاویر سنجنده Cartosat-1

صفحه 257-266
فرزانه دادرس جوان؛ علی عزیزی

8.

بهسازی اجزاء و اتصالات پایه‌های قابی شکل بتن‌آرمه پل‌ها با بهره‌گیری از مواد کامپوزیت

صفحه 179-190
اسلام سازمند؛ شاهرخ مالک

9.

تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

صفحه 141-154
عباسعلی تسنیمی؛ سید شاکر هاشمی؛ مسعود سلطانی محمدی

10.

بررسی اثر سختی ستون‌ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی جدار نازک

صفحه 169-178
اصغر حبیب نژاد کورایم؛ حمید محرمی؛ علی مزروعی

11.

محاسبه ثوابت الاستیک دیوارهای آجری غیرمسلح بر اساس دیدگاه همگن‌سازی و میکرومکانیک در عملکرد غشایی و خمشی

صفحه 203-217
ارسلان کلالی؛ محمد زمان کبیر

12.

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر توزیع میراگر ویسکوز بر رفتار سازه نامتقارن

صفحه 233-245
محمد رضا منصوری؛ حسن ناصری؛ عبدالرضا سروقد مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب