1.

ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

صفحه 5-32
ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی

2.

ارتقای پارادایم تفسیری در نظریه سازمان: تأمّلی بر رویکرد داستان‌سرایی سازمانی

صفحه 33-62
حسن دانایی‌فرد؛ حمیده شکاری

3.

ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

صفحه 63-85
اسدا... کردناییج؛ فاطمه طاهری؛ نازیلا نیاکان لاهیجی

4.

بررسی مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی

صفحه 87-110
سید حسین ابطحی؛ فتاح شریف‌زاده؛ حبیب ابراهیم پور

5.

کاربرد ترکیبی فنون فرایندتحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی در اهمیت سنجی شاخص‌های شخصیتی کارآفرینان

صفحه 111-131
حمید شاهبندرزاده

6.

بررسی پدیده اعتیاد به کار در بین پرستاران ایران (تفاوت جنسیتی بین زن و مرد) مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران

صفحه 133-157
حسن زارعی متین؛ حمزه جمشیدی کهساری

7.

تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با به کارگیری مدل‌های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP

صفحه 175-159
محمد ملکی؛ فاطمه محقر؛ داوود کریمی دستجردی

8.

درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

صفحه 177-200
حسین خنیفر؛ علی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ هادی احمدی آزرم؛ سید مجتبی حسینی فرد

9.

بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز

صفحه 201-223
محمد حسنی؛ مریم سامری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب