1.

ویژگی‌‌های عارف سیاستمدار از نگاه صوفیان نخستین (بر اساس متون منثور تا قرن چهارم)

صفحه 1-18
منوچهر اکبری؛ مهدی حیدری

2.

شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی

صفحه 19-37
علی محمّدی؛ آرزو بهاروند

3.

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

صفحه 39-57
محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد

4.

داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

صفحه 59-76
داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی

5.

پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه

صفحه 77-94
حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری

6.

رمانتیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی

صفحه 95-114
قدسیه رضوانیان؛ مریم محمودی

7.

ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

صفحه 115-131
روح اله هادی؛ زینب نصیری

8.

درک مطلبِ کودکان 12-8 سال از متون ادبی کهن

صفحه 133-152
مصطفی موسوی؛ مونا سیفی

9.

واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

صفحه 153-171
علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پور

10.

درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیّات داستانی معاصر

صفحه 173-191
شیرزاد طایفی

11.

بررسی تأویل اقوال مشایخ در کشف المحجوب هجویری

صفحه 193-209
رقیّه بایرام‌ حقیقی

12.

بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

صفحه 211-229
علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب