1.

اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

صفحه 533-544
سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان؛ میلاد اتقایی

2.

تحلیل رفتار کوتاه‎مدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران، رویکرد تکنیک‎های سری ‎زمانی

صفحه 545-553
حبیب اله سلامی؛ حلیمه جهانگرد

3.

تحلیل چالش های تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

صفحه 555-568
محمدتقی انصاری؛ محمدرضا سنجابی

4.

ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیئت علمی

صفحه 569-579
بهاره عابدی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان

5.

بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

صفحه 581-591
ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبداله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده

6.

بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

صفحه 593-602
احمد فتاحی

7.

عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های شوش، اندیمشک و دزفول

صفحه 603-612
محمد آقاپور؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی

8.

تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری (PTD) (مطالعة موردی حوزة آبخیز منطقة هنام استان لرستان)

صفحه 613-627
مهشید بهادری؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری

9.

اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

صفحه 629-644
مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر

10.

تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی مطالعة موردی: شهرستان شیروان و چرداول

صفحه 645-655
سیدهدایت اله نوری؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ زهرا هدایتی مقدم؛ عفت فتحی

11.

نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: (مطالعة موردی شهرستان خوی)

صفحه 657-664
سید یوسف فتاحی؛ مسعود منصوری؛ حسن خداویسی

12.

بررسی روش‌ها و تکنیک های ترویجی تأثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت بهره‌برداران، دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی ( مطالعة موردی استان خراسان جنوبی )

صفحه 665-677
کوروش روستا؛ محمد حاجی آبادی

13.

آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

صفحه 679-692
رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی

14.

تحلیل مؤلفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 693-707
آزاده خدابخشی؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی

15.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب