1.

نوسازی و دگرگونی‌های بحران‌ساز در خانواده‌‌ ( بررسی مسائل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران)

صفحه 357-382
محمدجواد زاهدی؛ حسین نازک‌تبار

2.

بررسی تأثیر پخش برنامه‌های دینی از تلویزیون بر میزان دینداری مخاطبان (با تأکید بر مناسک دینی)

صفحه 383-404
هادی خانیکی؛ الهه فرزعلیان

3.

تحلیل تفسیری کنش جوک گویی

صفحه 405-421
احسان آقابابایی

4.

تجربه شادی در زندگی روزمره دانش آموزی

صفحه 423-445
سید ضیا هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران

5.

مطالعۀ تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی میان معلمان شهر کرمان

صفحه 447-471
محمدحسن شمس الدینی مطلق؛ محمدرضا محمدجانی

6.

ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

صفحه 473-495
امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی

7.

تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم «طلا و مس»

صفحه 497-512
احمد نادری؛ مجید سلیمانی ساسانی؛ علی اسکندری

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب