1.

تعیین مدل سرعتی برای ناحیۀ بوشهر و تحلیل زمین‌لرزۀ Mw 6.3، 2013 کاکی بوشهر

صفحه 351-361
مهرداد انصاری پور؛ مهدی رضاپور

2.

پهنه‌بندی فعالیت لرزه‌ای کمربند چین‌خورده- راندة زاگرس با استفاده از پارامترهای فرکتالی

صفحه 363-375
سمیه کلانه؛ مریم آق اتابای

3.

تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

صفحه 377-390
فریده سادات میردامادی؛ مهدی رضاپور

4.

پیش‌بینی خصوصیات پالس‌های حوزۀ نزدیک گسل با اعمال اثر راستاگرایی

صفحه 391-402
علی حسنخانی؛ حمید زعفرانی

5.

تبدیل S با تمرکز انرژی بیشینه و کاربرد آن برای آشکارسازی نواحی گازدار و سایه‌های کم-بسامد

صفحه 403-412
محمد رداد؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه کوهی

6.

تعیین مدار هیبریدی آنی ماهواره‌های ارتفاع پایین با مشاهدات ماهواره به ماهواره

صفحه 413-424
محمد علی شریفی؛ مسعود عباس هادی؛ محمد رضا سیف؛ تقی شجاعی

7.

تخمین عمق گنبدهای نمکی با استفاده از داده‌های گرانی از طریق شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته، مطالعۀ موردی: میدان مورس، دانمارک

صفحه 425-438
علیرضا حاجیان؛ محمود شیرازی

8.

تخمین شکل و عمق گنبدهای نمکی با استفاده از تفسیر داده‌های گرانی‌سنجی به روش شبکه‌های عصبی مصنوعی چندلایه

صفحه 439-452
امید الفتی؛ حمید آقاجانی؛ علیرضا حاجیان

9.

وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی در فضای داده با استفاده از قید فشردگی

صفحه 453-462
زینب عباس زاده؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

تعیین رسانایی الکتریکی گوشتۀ بالایی با استفاده از میدان Sq

صفحه 463-471
شهاب ایزدی؛ اسداله جوعطا بیرمی؛ منصوره منتهایی

11.

پیش‌بینی محتوای کلی الکترون قائم یون‌سپهری با شبکۀ عصبی برای یک موقعیت ‌خاص و مقایسه با مدل مرجع یون‌سپهری بین‌المللی

صفحه 473-485
فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوند زاده؛ سعید فرزانه

12.

برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکید بر تغییرات رطوبت نسبی بر کاهش تابش دریافتی سطح زمین به منظور ایجاد سایت‌های خورشیدی

صفحه 487-497
امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی

13.

تخمین تمرکز ذرات معلق (PM10) در جو با استفاده از داده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای و زمین‌پایه و پراسنج‌های هواشناختی: کاربست شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 499-510
مسعود خوش سیما؛ سیده سمانه ثابت قدم؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

14.

کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد استان فارس مطالعۀ موردی: دورۀ 2010-1990

صفحه 511-524
فهیمه محمدی؛ آذر زرین؛ ایمان باباییان

15.

ارزیابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد ویژگی‌های امواج گرانی–لختی

صفحه 525-533
مژگان امیرامجدی؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه

16.

مطالعه و بررسی پدیدۀ فراجوشی در سواحل شرقی خزر میانی با استفاده از شبیه‌سازی عددی

صفحه 535-545
مریم شیعه علی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

17.

کاربرد شاخص TOPSIS در پایش خشک‌سالی‌ها و ترسالی‌های استان گلستان

صفحه 547-563
عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن

18.

بررسی عوامل مؤثر بر بارش‌های تابستانی در یک ناحیه با توپوگرافی پیچیده (مطالعة موردی: سیل استان گلستان 8 تیر 1391)

صفحه 565-577
امیر شبانیان چالش تری؛ محمد علی نصر اصفهانی؛ فروزان ارکیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب