1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

بدیل‌های دولت در گفتمان اسلامی و انتقادی غرب

صفحه 533-550
هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی

3.

تأثیر سرمایۀ نمادین در ساخت و بازتولید تمایزهای هویت‌ساز در اسرائیل

صفحه 551-567
شجاع احمدوند؛ وحیده احمدی

4.

گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت علوی

صفحه 569-590
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ سیدمهدی موسوی نیا

5.

بررسی تأثیر ابعاد نمادین جهان ایرانی بر ذهنیت ایرانیان

صفحه 591-613
مجید استوار

6.

صورت‌بندی نیروهای دینی- سیاسی در دورۀ پهلوی اول

صفحه 615-634
سید محسن آل سید غفور

7.

بررسی رابطۀ اینترنت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 635-654
محسن پالیزبان

8.

بررسی تأثیر گروه‌های شیعۀ عراق بر عدم موفقیت طرح خاورمیانۀ جدید

صفحه 655-677
احمد دوست محمدی؛ محمد سالم الغبان

9.

تولد زیست فرهنگ در جهان در حالِ شدن به سوی «چرخش روانی» و بنای «جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه»

صفحه 679-697
سجاد ستاری

10.

تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چارچوب نظریه‌های متأخر جنبش‌های اجتماعی و جان فوران

صفحه 699-719
خلیل الله سردارنیا؛ مصطفی حیدری

11.

سرمایۀ اجتماعی و رقابت‌پذیری در نظام بین‌الملل

صفحه 721-740
محمد علی شیرخانی؛ محمود خلف رضایی

12.

الگوی فازی- سیستمی هوشمندسازی قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 741-758
مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ روح الله سبزی

13.

دینامیک انطباق و گذار در سیستم‌های سایبری و سیاست خارجی

صفحه 759-779
فرهاد قاسمی

14.

علل کارآمدی نسبی سیاست خارجی ایران در جنگ جهانی دوم

صفحه 781-799
ابراهیم متقی؛ سیده لیلا موسوی

15.

چندجانبه‌گرایی نامتوازن در سیاستگذاری تحریم اقتصادی ایران

صفحه 801-824
عباس مصلی نژاد

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب