1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در عملکرد مالی تعاونی‌های تولیدی- زراعی استان خوزستان

صفحه 155-176
احمدرضا عمانی؛ محمد چیذری؛ مریم علیزاده

3.

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

صفحه 177-198
غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش

4.

تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل

صفحه 199-220
مرتضی سلطانی؛ الهام ابراهیمی؛ محمدرضا فتحی

5.

ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان همدان)

صفحه 221-244
سیروس قنبری؛ پرویز نویدی

6.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی با میانجی‌گری اهتمام شغلی

صفحه 245-266
غلامرضا توکلی؛ یونس نظری؛ علیرضا کاملی

7.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های شهر کرمان)

صفحه 267-290
سجاد شمسی گوشکی؛ روح الله نعمتی

8.

بررسی نقش تعدیلگری سرمایۀ فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران)

صفحه 291-316
عبدالصمد عزیزپور لیندی؛ رضا طهماسبی؛ علی پیران نژاد

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب